Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Data is Loading...
Your address will show here +12 34 56 78
 سوريتي هويتي
Stichting Mawteni
Rekeningnummer      NL39 RABO 0332 7387 44   t.n.v. Stichting Mawteni Foundation
RSIN                               858985998
KvK nummer               72100567
Mawteni zet zich in om verbinding tussen culturen in de samenleving tot stand te brengen door middel van laagdrempelige activiteiten in samenwerking met mensen van verschillende achtergronden.
Mawteni financiert projecten met donaties en subsidie. We hebben geen winstoogmerk en onze bestuursleden krijgen geen financiële vergoeding.
Het geld dat we krijgen investeren we in het organiseren van activiteiten en optredens waarvan we geloven dat ze verbinding tot stand brengen.
Wij zouden het fijn vinden als u onze stichting ook financieel wilt ondersteunen.